Jade (Ngọc cẩm thạch) Số biệt thự: :42 Diện tích đất: :16.882 m² Saphire (Đá lam ngọc) Số biệt thự: :40 Diện tích đất::14.902 m² Topaz (Hoàng ngọc) Số biệt thự: :37 Diện tích đất: :15.190 m² Asteria (Đá sao) Diện tích đất: :23.723 m² Emerald (Ngọc lục bảo) Diện tích đất::21.884 m² Starlight (Kim cương ánh sao) 1 2 3 1