Jade island

Loại biệt thự Diện tích đất (m²) Kích thước lô đất (m)
270 9x30
300 10x30
360 12x30
448~504 ~15x30
600 20x30
504~602 Biệt thự hồi đầu
894~943 Vị trí đầu ngón